Lào Cai

ALL STORIES
 
Fairy Falls (Khe Thác Trong Mơ) 5s f/11 ISO 50 WB 5050K, ND 6-stop, Sony a7r3 + Lens Tamron 28-200 @ 64mm. Thác Rồng, Mườn Hum, Lào Cai.
 
SOI BÓNG SƯƠNG MAI (MORNING MIST REFLECTION) 60s f/11 ISO 64 WB 7200K. Sony a7rII + Contax G 35-70 (Mod AndreLuu). Gnd 2H, ND 5. Hồ Rác, Lào Cai.

End of the line!
Website by Can Long Corp