Sony E 10-18 f4

ALL STORIES
 
SUỐI YẾN NGÀY XƯA (THE STREAM OF THE PAST) 71s f/11 ISO 100 WB 4500K. Sony a7r + lens Sony 10-18. Gnd 2H, ND 6. Suối Yến (Chùa Hương).
 
Tốc độ 1/25 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 13mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

 
Tốc độ 1/25 giây, f/11, ISO 100, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm. 
Sony A7R + Lens crop Sony 10-18mm.
 
Tốc độ 66 Giây, F/9, ISO 100, Custom WB 7000K, tiêu cự 14mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

 
_DSC0171
 
Tốc độ 20 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 14mm

 
Tốc độ 69 Giây, F/11, ISO 200, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm
 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 7650K, tiêu cự 15mm

 
Tốc độ 108 Giây, F/5.6, ISO 100, Custom WB 8000K, tiêu cự 15mm
 
_DSC7383

 
Tốc độ 67 Giây, F/8, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 59 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 14mm.

 
Tốc độ 121 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm.
End of the line!
Website by Can Long Corp