Phơi sáng lâu

ALL STORIES
 
HỪNG SÁNG RÊU SƯƠNG (Rock Moss at Dawn) 61s f/5.6 ISO 200 WB 5800K. Sony A7r3 + Lens 16-35 f/2.8 GM @ 16mm.  Cổ Thạch, Bình Thuận  lúc 2/2/18 5:56am.
 
Chân Trời Rêu Xanh (Sea Moss in Dream) 61s ISO f/6.3 ISO 100 WB 6500K. Sony a7r3 + Sony 16-35 f2.8 GM @ 16mm. Cổ Thạch Bình Thuận 2/2/2018 5:43 am.

 
VẦN VŨ NA HANG (Viking Clouds) 61s f/11 ISO 50 WB 3500, Sony a7rII + Voigtlander 12v2 (Mod AndreLuu) +Center Filter + Gnd 3rev  +  ND 10. Na Hang, Tuyên Quang @ 7:17am.
 
Ô SÁNG VĨNH HY (MOSAiCS OF THE SEA) 60s f/8 ISO 200 WB 6150K. Sony a7rII + Voigtlander 12 E (Mod AndreLuu) + Center filter + Gnd 3Rev + ND 5.  Hang Rái, Ninh Thuận.

 
SOI BÓNG SƯƠNG MAI (MORNING MIST REFLECTION) 60s f/11 ISO 64 WB 7200K. Sony a7rII + Contax G 35-70 (Mod AndreLuu). Gnd 2H, ND 5. Hồ Rác, Lào Cai.
 
61s f/11 ISO 100 WB 6000 @10mm. Sony a7rII + Voigtlander 10 (Phiên bản Mod AndreLuu) + Center Filter + Gnd 2H + ND 6s. Kê Gà, Bình Thuận.

 
THẦN THOẠI NÀ HANG (MYTHICAL  WATER WORLD) 121s f/5.6 ISO 100 WB 5000K. GND HS 0.6 ND 10 stop. Sony a7rII + Sony FE 16-35mm f4 @ 16mm. Na Hang, Tuyên Quang.
 
HỪNG ĐÔNG CỔ THẠCH (MOSSY DAWN) 121 giây f/5.6 ISO 800 WB 4800K. Gnd Rev0.9 Sony a7r II, Voigtlander 12mm w/center filter.

 
CẦU NGỌC TRAI (PEARL PIER) 60 giây f/8 ISO 100 WB 5650K. GND Rev0.9 ND1.5. Sony a7r + Nikon 20 1.8G. Vạn Ninh Khánh Hoà.
 
ĐỈNH ĐỎ HANG HEO (RED PEAKS) 480 giây (8 phút) f/5.6 ISO 1600 WB 8000K. Hang Heo Vĩnh Lương Nha Trang.

 
MÂY HỒNG SAU BÃO GIÔNG (THE DAY AFTER THE STORM) 60 giây f/8 ISO 100 WB 8100K.  Sony A7r + Voigtlander 12 (phiên bản AndreLuu). Hang Heo, Vũng Điệp, Vĩnh Lương, Nha Trang.
 
58 giây f/11 ISO 100 WB 5650 K. Sony a7r + Lens Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood)

 
Tốc độ 30 giây, f/11, ISO 100, WB 5650K. Sony a7r + Sony 16-35 f/4 @ 16mm (I)
 
Tốc độ 60 giây, f/5.6, ISO 100, WB 7700K. Sony a7r + lens Sony 16-35 f/4 @ 16mm. Vĩnh Hy, Ninh Thuận.

 
30 giây ISO 50 f/11 WB 4650K. Sony A7R + Voigtlander 12 (chế để dùng nhiều filter)_
 
60 giay ISO 100 f/8 WB 4850K. Sony A7R + Voigtlander 12 + 3 filters

 
30 giây ISO 50 f/11 WB 5650K. Sony A7R+Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)
 
60 giây ISO 100 f/8 WB 6500K. Sony A7R + Voigtlander 12 (Mod by Andre Luu)

 
402 giây (gần 7 phút) ISO 100 f/8 WB 5000. Sony A7R + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)
 
69 giây ISO 100 f/8 WB 5000K. Sony A7R + lens Voigtlander 12.

 
65 giây ISO 50 f/11 WB 6000K. Sony A7r + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)
 
SỨC SỐNG MÃNH LIỆT. 30 giây ISO 100 F/11. Sony A7R + Lens Voigtlander 12.

 
Tốc độ 30 giây. ISO 100.  F/8. Tiêu cự 12mm. Sony A7R + lens Voigtlander 12 với adapter.
 
15 giây ISO 50 F/8 Tiêu cự 12mm. Sony A7R + lens Voigtlander 12 với adapter.

 
121 giây ISO 200 F/8 Tiêu cự 12mm. Sony A7R + Lens Voigtlander 12 với adapter.
 
_DSC2952-Edit

 
Tốc độ 20 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 14mm
 
Tốc độ 69 Giây, F/11, ISO 200, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm

 
Tốc độ 30 Giây, F/14, ISO 50, Custom WB 7200K, tiêu cự 15mm
 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 7650K, tiêu cự 15mm

 
_DSC7383
 
Tốc độ 67 Giây, F/8, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.
 
F11, tốc độ 6 giây, ISO 50 Custom WB 5000K, tiêu cự 15 mm.

 
A Little Rock: 30 giây F/11 ISO 50.  WB 4050 K. Filter Grad ND 3-stop mềm, HD Glass 7-stop. Holder Andre Luu 150 Limited.
 
Tốc độ1/2 Giây, F8, ISO 200 Custom WB 4900K, tiêu cự 19mm.

 
Tốc độ 92 Giây, F9, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 20 Giây, F11, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 71 giây, F8, ISO 100, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.
 
Pastel thu suối Yến

LOAD MORE
End of the line!
Website by Can Long Corp