Nikon 20 f1.8

ALL STORIES
 
RỰC ĐỎ TUYỀN LÂM (RED REFLECTIONS) 30 giây f/11 ISO 100 WB 4700K @ 5:25am. Gnd Rev0.9 ND1.5. Hồ Tuyền Lâm, Dalat.

1. KHI NÀO LẤY NÉT Ở ĐÂU? — 

 
THU VÀNG TUYỀN LÂM (GOLDEN REFLECTIIONS) 121 giây f/11 ISO 200. WB 5550K. Gnd Rev0.9 ND1.5. Sony a7r + Nikon 20 f/1.8 w/ Metabones adapter.

DALAT THỜI ĐIỂM NÀO CHỤP GÌ Ở ĐÂU? — 


 
SƯƠNG BÓNG HỒ XANH (Blue Lake Reflections) 60 giây f/11 ISO 100 WB 7250K  Lúc 5:06 am. Sony a7r + Nikon 20 f/1.8.

VÌ SAO LENS ĐẮT TIỀN HƠN CÓ THỂ KÉM CHẤT LƯỢNG HƠN? — 

 
TIA SÁNG MÂM XÔI (RAYS OVER RICE TERRACES) 1/6 giây f/11 ISO 50 WB 5250K. Sony a7r + Nikon 20 f/1.8 G.

TIA SÁNG MÂM XÔI — 


 
SAO SÁNG MÂM XÔI. 1/6 giây f/16 ISO 50 WB 4900K. Sony a7r + Lens Nikon 20 f/1.8 G.

SAO SÁNG MÂM XÔI — 

 
CẦU NGỌC TRAI (PEARL PIER) 60 giây f/8 ISO 100 WB 5650K. GND Rev0.9 ND1.5. Sony a7r + Nikon 20 1.8G. Vạn Ninh Khánh Hoà.

CẦU NGỌC TRAI — 


End of the line!
Website by Can Long Corp