Đen trắng

ALL STORIES
 
MÂY LỤA KÊ GÀ (SILKY CLOUDS) 121 giây f/11 ISO 50 WB 6600K. Gnd R3s ND5s. Sony a7r+Voigtlander 15 v3 (mod Andre Luu). Kê Gà Bình Thuận.

MÂY LỤA KÊ GÀ — 

 
60 giây f/8 ISO 50 WB 7450K. Sony A7r + Lens Voigtlander 12 (phiên bản cắt hood)

DÁNG ĐỨNG SONG ĐÔI — 


 
Tốc độ 1/8 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5650K, tiêu cự 15mm

BIỂN MÂY SAPA — 

 
Tốc độ 1/8 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 15mm.

MÂY TUYẾT SAPA — 


 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

HỒ LONG ẨN TRONG ĐEN TRẮNG — 

End of the line!
Website by Can Long Corp