ĐỊA ĐIỂM

SUỐI YẾN TRONG SƯƠNG

TÓM TẮT

Để chụp sương trên suối Yến thật là khó, mình gặp nhiều trở ngại khi lấy nét, rất nhiều ảnh bì mờ nét vì sương đã mờ mà còn làm nơi cần lấy nét càng không thấy được rõ ràng để chỉnh nét ngay cả trong Liveview phóng ra 200%. Trong hình trên, mình lấy nét ở cành cây bên trái, nhờ nó đưa ra nước nên có độ tương phản cao hơn những nơi khác.

ĐỊA ĐIỂM

Đường nước chính vào chùa Hương, suối Yên, Hà Tây, Hà Nội.

THÔNG SỐ

Tốc độ 25 Giây, F5.6, ISO 100, Custom White Balance 3500K.
Tiêu cự 20mm, điểm lấy nét ở cành cây đẹp bên trái, do không có tiền cảnh.

FILTER

Format Hitech Grad ND 2-Stop Hard Step 150x170mm filter.
Formatt HD Glass ND 7 stop 144x144mm filter.
AndreLuu Pro 150 holder.

LẤY NÉT

Dùng Liveview phóng ra 200% để lấy nét tay ở cành cây bên trái – nơi có độ tương phản cao nhất.

ĐỘ PHƠI SÁNG

Dùng ISO 100, f5.6 và chế độ A (aperture) để xem ánh sáng tự động đo trong máy là bao nhiêu, nếu không đủ ánh sáng thì tạm thời tăng ISO lên 6400 để tính, ghi nhớ vận tốc đó, rồi chuyển qua chế độ M, thiết lập lại vận tốc đó. Chụp thử, xem Histogram và điều chỉnh vận tốc cho Histogram vừa đụng cạnh phải. Rồi bắt đầu hạ ISO xuống đúng ISO mặc định để không phải chờ lâu khi chụp thử.

Tham khảo

CÁCH TỐI ƯU HÓA ĐỘ PHƠI SÁNG VỚI HISTOGRAM

GRAD ND FILTER

Gắn filter Grad ND 2 khẩu mềm vào và canh cho vừa tới chân trời, cân phần sáng hơn của phần trời cho bằng với phần tối hơn của nước.

CÁCH CANH BỐ CỤC

Xem hình phân tích bố cục theo số ghi chú.
Chọn ngọn đồi làm điểm nhấn vì nó có hình tròn (tính luôn phản chiếu) rất thú vị:
1. Canh đường chân trời vào ngay giữa, làm bố cục đối xứng.
2. Canh cho phần núi mờ cuối cùng cách ra cạnh trái và hàng cây bên phải cách ra cạnh phải.
3. Dùng tiêu cự 20mm cho vừa lấy đủ khung ảnh như 1 và 2 trên.

ND FILTER

Sau khi kiểm tra độ phơi sáng và canh bố cục xong thì gắn ND 7 khẩu vào vì ND 7 khẩu giảm ánh sáng 7 khẩu, nên mình tăng thời gian chụp lên 7 khẩu để có thể phơi lâu hơn 2 phút.

XỬ LÝ LIGHTROOM 5

Chụp file Raw, chọn 14 bit và Adobe RGB cho dãy sắc độ và dãy màu nhiều tối đa. Cân chỉnh ánh sáng cho khu vực dùng Grad ND và Brush để giới hạn chỉ ở vùng cần xử lý.
Cân chỉnh màu dùng White Balance và Tint trong Grad ND và Brush cho từng khu vực để hạn chế ảnh hưởng đến từng vùng cần thiết.
Basic:
White Balance 3500.
Contrast +10.
White +20 (cho sắc độ sáng nhất trong histogram đụng phải). Black -20 (cho sắc độ tối nhất trong histogram đụng trái). Hai phần White và Black trên làm cho ảnh ít tương phản của sương tăng cao hơn.
Clarity +50 (làm cảnh rõ thêm vì rất nhiều sương).
Vibrance +30 (làm màu tươi thêm vì sương làm giảm bớt màu).

Tone Curve:
Medium Contrast.

HSL-Saturation:
Yellow +30, Green +30 (làm đậm cỏ cây).
Blue: -20 (làm màu xanh lạnh hơn).

HSL – Luminance:
Yellow +30, Green +60 (cho cỏ cây sáng lên).

Các thông số khác là 0.

Bình luận

Bình luận

Website by Can Long Corp