Mù Cang Chải

ALL STORIES
 
TIA SÁNG MÂM XÔI (RAYS OVER RICE TERRACES) 1/6 giây f/11 ISO 50 WB 5250K. Sony a7r + Nikon 20 f/1.8 G.
 
MÂY HỒNG MÙ CĂNG CHẢI (SUNSET OVER RICE TERRACES) 3.2 giây f/8 ISO 100 WB 5550K. Sony a7R + Voigtlander 15 v3 (mod by Andre Luu)

 
SAO SÁNG MÂM XÔI. 1/6 giây f/16 ISO 50 WB 4900K. Sony a7r + Lens Nikon 20 f/1.8 G.
End of the line!
Website by Can Long Corp