Trăng

ALL STORIES
 
TRĂNG NON CỔ THẠCH (STEEL MOON) 30 giây, f/11, ISO 100, WB 4000K. Gnd S.E 0.9. Cổ Thạch, Bình Thuận.

TRĂNG NON CỔ THẠCH — 

 
8 giây ISO 50 f/11 WB 5900K. Tiêu cự 70mm.

TUYỀN LÂM RỤNG LÁ — 


 
Tốc độ 30 giây, F/11, ISO 100, tiêu cự 35mm. Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS

NÚI GIÀ TRĂNG NON — 

End of the line!
Website by Can Long Corp