Contax N 70-200 3.5

ALL STORIES
 
1/200 f/11 ISO 100 WB 3600 @150mm. Sony a7rII + Contax/Zeiss N 70-200. Klong Klanh, Lâm Đồng.

RAY SÁNG K’LONG K’LANH — 

 
RAY TRẮNG SAPA (WHITE RAYS SAPA) 1/125s f/11 ISO100 WB 3350K . Sony a7rII + Carl Zeiss 70-200 f/3.5-4.5 @70mm. Gnd 0.9 Reverse.

BÍ QUYẾT TÌM GÓC ĐẸP SAPA — 


 
1/100 sec f/16 ISO 100 WB 3350K. Gnd Rev0.9. Sony a7r II + Contax N 70-200 f/3.5 @ 70mm.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016 — 

 
RÙA NÚI TRONG MÂY (TURTLE AMIDST THE CLOUDS) 1/40 giây f/8 ISO 100 WB 5100K. Sony a7rII + CZ N 70-200 f/3.5 @ 120mm.

RÙA NÚI TRONG MÂY — 


 
RAY TRẮNG HÒN BỒ. 1/4 giây f/11 ISO 100 WB 3250K. Sony a7r + Contax N/Carl Zeiss 70-200 @ 110mm.

RAY TRẮNG HÒN BỒ — 

 
DÒNG CHẢY BẮC SƠN. 50 giây f/11 ISO 100 WB 5660K. Sony a7r + lens Contax N/Carl Zeiss 70-200 f/4 @ 100mm. Bắc Sơn, Lạng Sơn.

DÒNG CHẢY BẮC SƠN — 


 
NẮNG XUYÊN LÀN MÂY (THROUGH DARK CLOUDS) 5 giây f/8 ISO 100 WB 4650K.  Sony a7r + CZ N 70-200 f/4 @ 70mm. Gnd Rev 1.2 ND 3.0. Hòn Bồ Dalat. Sương ít nên phơi cho sương bay phủ nhiều hơn nhưng không quá lâu để làm mờ ray.

6. PHƠI SÁNG LÂU PHẦN 2: VỚI ND FILTER — 

 
8 giây ISO 50 f/11 WB 5900K. Tiêu cự 70mm.

TUYỀN LÂM RỤNG LÁ — 


End of the line!
Website by Can Long Corp