Olympus OM 24 f2.8

ALL STORIES
 
TRĂNG NON CỔ THẠCH (STEEL MOON) 30 giây, f/11, ISO 100, WB 4000K. Gnd S.E 0.9. Cổ Thạch, Bình Thuận.

TRĂNG NON CỔ THẠCH — 

 
61 giây ISO 100 f/11 WB 5000K. Sony A7R + Lens Olympus OM 24.

SƯƠNG XANH SUỐI VÀNG — 


 
60 giây ISO 50 f/11 WB 3650K. Sony A7r + Olympus OM 24.

MỜ ẢO SƯƠNG MAI — 

 
25 giây ISO 50 f/11 WB 4000K. Sony a7R + Olympus OM.

ĐIỂM NHẤN SUỐI VÀNG — 


 
69 giây ISO 100 f/8 WB 5000K. Sony A7R + lens Voigtlander 12.

ĐƯỜNG VỀ VÔ CỰC — 

 
43 giây ISO 100 f/11 WB 4100 K. Sony A7R + Olympus 24 OM.

CÂY KHÔ SƯƠNG LẠNH — 


 
30 Giây ISO 100 f/11 WB 5150K. Sony A7R + Olympus OM 24mm.

SUỐI BIỂN MỸ HIỆP — 

 
20 giây ISO 50 F/11 WB 4850K. Sony A7R + Olympus OM 24 với adapter.

VỎ SÒ BIỂN — 


 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 5000K, tiêu cự 24mm.

SƯƠNG HỒNG SUỐI VÀNG — 

 
Tốc độ 75 Giây, F/11, ISO 200, Custom WB 5550K, tiêu cự 24mm. 
Sony A7R với lens Olympus OM 24mm 2.8.

RỰC ĐỎ SUỐI VÀNG — 


 
Tốc độ 1/25 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 13mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

CỔ THỤ BÊN LÀNG — 

End of the line!
Website by Can Long Corp