Ninh Bình

ALL STORIES
 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4800K, tiêu cự 18mm.

ĐỘC MỘC CÔ LIÊU – Cách Tìm Bố Cục Miền Núi – Độc Mộc — 

 
Tốc độ 15 giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4800K, tiêu cự 15mm.

TĨNH MỊCH TAM CỐC — 


 
Tốc độ1/2 Giây, F8, ISO 200 Custom WB 4900K, tiêu cự 19mm.

VÂN LONG XANH BIẾC — 

 
Tốc độ 1 giây, F8, ISO 100 Custom WB 4050K, tiêu cự 35mm.

ĐẾN BÊN NHAU — 


 
Tốc độ 13 giây, F16, ISO 50, WB 5000K, tiêu cự 16mm.

HÀM RỒNG VÂN LONG — 

 
Tốc độ 0.6 Giây, F5.6, ISO 100 Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.

NAI RỪNG ĐÓN NOEL — 


 
Tốc độ 1/25 Giây, F22, ISO 100 Custom WB 2800K, tiêu cự 35mm.

ĐỘC MỘC NINH BÌNH — 

 
Tốc độ 92 Giây, F9, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

VÂN LONG QUYẾN RŨ — 


 
Old Tree Young Tree

KHÔ LẠNH NINH BÌNH — 

 
Tốc độ 20 Giây, F11, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

HOANG SƠ VÂN LONG — 


End of the line!
Website by Can Long Corp