Chuyển động

ALL STORIES
 
MÂY NGÀN QUI TỤ (Convergence)  182s f/11 ISO 100 WB 6150K. Sony a7r2+Voigtlander 12 v2 phiên bản AndreLuu + Center Filter. Gnd 3s B+W ND 6. Bàn Than, Tam Hải, Tỉnh Quảng Nam.

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG – NGUYEN MINH DUC — 

 
GIÔNG TỐ KÊ GÀ (Morning Storm) 1s f/11 ISO 50 WB 5750K. Sony a7r2 + Voigtlander 12 v2 (phiên bản AndreLuu) + Center filter. Gnd 2H + ND 6.

CÁCH CHỤP GIÔNG TỐ KÊ GÀ – PHOTOTRIP 30/4 — 


 
SẮC ĐẸP NGUY HIỂM (DANGEROUS BEAUTY) 0.6s f/11 ISO 100 WB 4900K. Sony a7rII + Sigma Art 20 1.4. Gnd 2H + ND5.  Mỹ Hiệp, Ninh Thuận.

7 QUY TẮC AN TOÀN KHI CHỤP BIỂN — 

 
THÁC BIỂN DÂNG TRÀO (RISING II) 0.8s f/8 ISO 50 WB 7100K. Sony a7rII + Voigtlander 15 v3 (Phiên bản Mod Andre Luu) + Gnd 3 Rev, ND 6.

BÍ QUYẾT CHỤP HANG RÁI – VĨNH HY — 


 
1 giây  ISO 200 f/5.6 WBWB 4900K. Gnd HS0.6. ND 1.2. Sony a7r+Voigtlander 12 (mod by AndreLuu)

NHỮNG ẢNH ĐẸP TỪ LENS VOIGTLANDER 12 F/5.6 — 

 
Tốc độ 1.3 giây, f/8, ISO 100, WB 6250K. Sony A7R + Lens Sony 16-35 f/4 FE.

SÓNG VỀ VỚI BIỂN — 


 
1 giây f/5.6 ISO100 WB 6250K. Sony A7R + Lens Canon 16-35 f4 @ 16mm. (A)

THÁC BIỂN II — 

 
60 giây ISO 100 f/8 WB 4700K.  Sony A7R + Lens Voigtlander 12 (mod by Andre Luu).

SUỐI BIỂN PHÚ QUỐC — 


 
30 Giây ISO 100 f/11 WB 5150K. Sony A7R + Olympus OM 24mm.

SUỐI BIỂN MỸ HIỆP — 

 
20 giây ISO 50 F/11 WB 4850K. Sony A7R + Olympus OM 24 với adapter.

VỎ SÒ BIỂN — 


 
122 Giây F/8 ISO 100 WB 4050K, tiêu cự 12mm. 
Sony A7R + lens Voigtlander 12mm với adapter

MÂY ĐAN PHÚ QUỐC — 

 
Tốc độ 66 Giây, F/9, ISO 100, Custom WB 7000K, tiêu cự 14mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

ẢO ẢNH QUẢNG UYÊN (CAO BẰNG) — 


 
Tốc độ 108 Giây, F/5.6, ISO 100, Custom WB 8000K, tiêu cự 15mm

VỆT SÁNG CUỐI NGÀY — 

 
Tốc độ 59 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 14mm.

VỀ TẬN CHÂN TRỜI – Đường Dẫn Trong Bố Cục — 


 
F11, tốc độ 1/10 giây, ISO 50 Custom WB 4200K, tiêu cự 15 mm.

ĐẦU SÓNG – MỸ HIỆP — 

 
F8, tốc độ 5 giây, ISO 100 Custom WB 4050K.

RỰC ĐỎ VĨNH HY — 


 
Tốc độ 61 Giây, F11, ISO 100, Custom WB 3000K, tiêu cự 16mm.

XANH LAM CỔ THẠCH — 

 
Tốc độ 5 giây, F16, ISO 50, Custom WB 4050K, tiêu cự 16mm.

SÓNG RỰC VĨNH HY — 


 
Thác Biển: 1 giây F/11 ISO 50.  Filter Hitech 3 khẩu mềm, ND 5 khẩu HD Glass. Holder Andre Luu 150.

THÁC BIỂN — 

 
Khủng long quá hải

KHỦNG LONG QUÁ HẢI — 


 
Tốc độ 124 Giây, F5.6, ISO 100, Custom WB 4200K, tiêu cự 16mm.

BÌNH MINH BẢN GIỐC — 

End of the line!
Website by Can Long Corp